(+34) 972 65 10 95  |    CONTACTAR  |
Idioma 

Condicions de reserva

1.- CONDICIONS GENERALS DE RESERVA
 
1 . 1 . - Informació prèvia a la reserva
 
Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre SERVARAN SL i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que SERVARAN SL posa a la seva disposició a la seva pàgina web www.campingtreumal.com
 
La reserva a través dels llocs web de SERVARAN SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de SERVARAN SL. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas. 
Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre SERVARAN SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d' abril, sobre Condicions Generals de Contractació. La Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació de al comerç minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 
SERVARAN SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, SERVARAN SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant les -en temps i forma oportunes.
 
Tots els continguts de la web estan en Castellà, Català, Anglés, Francés, Alemany, Italià, Holandés i Danés.
 
SERVARAN SL informa que el procedimiento de reserva a través de sus páginas web ve detallat en l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva. Així mateix , SERVARAN SL informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús que disposa a la mateixa web.
Per la reserva amb SERVARAN SL a través del seu website, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i les Condicions Generals. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de SERVARAN SL i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.
Un cop feta la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada. 
 
La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.
 
1 . 2 . - Condicions i serveis addicionals
 
SERVARAN SL informa que si el client no efectua la seva entrada al càmping abans de les 12:00 hores del dia següent al previst perdrà l'import del dipòsit i els drets de reserva.
 
1 . 3 . - Reserves mínimes de Mobil-homes i Habitacions :
 
 • De l'01/05 a l'07/07 i de l'26/08 a l'30/09                    (2 nits).
 • De l'08/07 a l'25/08                                                    Setmanes Completes (Entrant o sortint en Dissabte o Diumenge).
 
1 . 4 . - Reserves mínimes d'Estudis :
 
 • De l'08/07 a l'25/08                                                    Setmanes Completes (Entrant o sortint en Dissabte o Diumenge)
 
Reserva camping: enviar paga i senyal de 100 €. 
Reserva allotjaments: enviar paga i senyal del 25% del total de l' estada.
 
1 . 5 . - Informació de temporades :
 
 • Temporada Superbaixa :
           01/05 al 26/05  i del  11/09 al 30/09. 
 • Temporada Baixa :
            27/05 al 16/06  i del   02/09 al 10/09.
 • Temporada Mitja :
            17/06 al 07/07  i del   26/08 al 01/09. 
 • Temporada Alta :
            08/07 al 21/07  i del   19/08 al 25/08. 
 • Temporada Super Alta :
            22/07 al 18/08.
 
2.- FUNCIONAMENT DE LA RESERVA
 
2 . 1 . - Oferta de reserves i referència de preus
 
En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, SERVARAN SL ofereix a l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. no obstant això, SERVARAN SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, les reserves ofertes en cada moment per la website de SERVARAN SL es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés a les reserves esmentades.
 
2 . 2 . - Indicació dels preus
 
Cada possible reserva ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat SERVARAN SL ho comunicarà a el client, via correu electrònic, abans de procedir al cobrament de la reserva.
 
2 . 3 . - Disponibilitat
 
La disponibilitat de les ofertes oferides per SERVARAN SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que SERVARAN SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquell moment. En aquest cas, SERVARAN SL remetrà un Correu electrònic a el client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta. 
 
2 . 4 . - Formes de pagament
 
SERVARAN SL sol·licita en les reserves a través de la seva pàgina web les dades d'una targeta de crèdit, titular de reserva, per garantir l'efectivitat de la mateixa. Li recordem que l'establiment no efectua cap càrrec a la targeta de crèdit a l'realitzar aquesta reserva. La targeta es fa servir com a garantia. L'establiment es reserva el dret de comprovar la validesa de la targeta de crèdit abans de l'arribada de el client. S'abonarà el 25% del total de l'estada en el cas dels allotjaments de lloguer, i 100 euros en el cas de la reserva de parcel·la . La resta de la factura corresponent a la reserva, se saldarà directament a l'establiment, ja sigui en metàl·lic, amb targeta de crèdit o de qualsevol altra manera acceptat per l'establiment.
 
2 . 5 . - Cancel.lació de la reserva
 
A SERVARAN SL disposa de diferents tipus de cancel·lació : 
 • Si cancel·la o modifica fins a 14 dies abans de la data d' arribada SERVARAN SL  no efectuarà càrrecs. 
 • Si cancel.la o modifica fins a 7 dies abans de la data d' arribada SERVARAN SL carregarà el 50 % de l’avançament del pagament de la reserva. 
 • Si cancel.la o modifica fins a 3 dies abans de la data d' arribada SERVARAN SL carregarà el 80% de l’avançament del pagament de la reserva. 
 • Si cancel.la o modifica més enllà d'aquest termini o si no es presenta SERVARAN SL carregarà el 100% de l’avançament del pagament de la reserva.
 • Cancel·lació de la reserva per tema covid-19 es torna el 100% fins a 3 dies abans de l'arribada del client. 
 • Despeses d'anul·lació de la reserva per compte del client.
 
2 . 6 . - Desistiment
 
Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions de consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.
 
3.- PROTECCIÓ DE DADES
 
De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, SERVARAN SL informa els usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i / o de reserva, seran incorporades a sistema de tractament titularitat de SERVARAN SL,amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.
Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat obligació legal de conservació.
 
L'informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.
 
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça esmentada més amunt o al correu electrònic info@campingtreumal.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
 
4.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
 
Així mateix, SERVARAN SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. SERVARAN SL té el domicili a BARCELONA, España.