(+34) 972 65 10 95  |    CONTACT  | COVID-19 
Taal 

Privacy

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, Wij informeren u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het behandelingssysteem dat eigendom is van SERVARAN, S.A. CIF A08757387, om uw vragen te beantwoorden en u gerelateerde informatie te sturen die van belang kan zijn. In overeenstemming met de geldende voorschriften SERVARAN S.A informeert dat de gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de bovengenoemde voorschriften.

Tot je ons het tegenovergestelde vertelt, we zullen begrijpen dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u ermee instemt om ons op de hoogte te stellen van enige variatie en dat we uw toestemming hebben om ze te gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden.

SERVARAN S.A informeert dat het zal overgaan tot het behandelen van de gegevens op een wettige, loyale, transparante, adequate, passende, beperkte, nauwkeurige en bijgewerkte manier. Dat is de reden SERVARAN S.A verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te treffen, zodat deze onverwijld worden verwijderd of gerectificeerd wanneer ze onjuist zijn.

In overeenstemming met de rechten die zijn verleend door de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming U kunt de rechten op toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, onderdrukking, portabiliteit en verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitoefenen evenals van de toestemming die is gegeven voor de behandeling ervan, uw verzoek richten op de e-mail INFO@TREUMAL.COM Wij informeren u op zijn beurt dat u contact kunt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van SERVARAN S.A door te schrijven naar het E-mail adres dpo.cliente@conversia.es of aan de telefoon 902877192.

U kunt contact opnemen met de bevoegde toezichtautoriteit om de claim in te dienen die u passend acht.

Door het formulier voor het verzamelen van gegevens te verzenden, accepteert u het privacybeleid van SERVARAN S.A.